Welkom bij het zflogo_100
#Zo doen we dat in deze stad.
Lokale initiatieven verdienen steun.
Blijf op de hoogte,
geef je emailadres door

Het laatste nieuws over Het Zoetermeer­fonds


dinsdag 16 januari 2018

We gaan naar het Forum!

Wij gaan naar Forum Zoetermeer! Vanaf 25 januari zitten wij in het Forum op het Stadshuisplein.

Forum Open Dagen

Het Forum is er voor alle Zoetermeerders. In het Forum gaan wij samenwerken met zo’n veertig partnerorganisaties. Alle partners zijn actief op het gebied van educatie, cultuur, maatschappij of gezondheid. Het Forum kun je elke dag bezoeken tussen 8.00 en 20.00 uur. Kom langs om te lezen, bijeenkomsten bij te wonen, informatie in te winnen, te .....


dinsdag 26 december 2017

Op de valreep

Het kan verkeren. Zo kregen we toch het bericht nog dat het Zoetermeerfonds ook in 2018 door kan met haar activiteiten.

Nog steeds roepen we zo veel mogelijk inwoners van onze mooie stad oproepen aan na te denken over hun ideeën voor Zoetermeer. Er is ook in 2018 geld om mooie plannen te ondersteunen.

Die plannen moeten goed zijn voor heel de stad en al haar inwoners. Iedereen moet ervan kunnen profiteren en genieten. Kijk voor de voorwaarden op de website van .....


woensdag 8 november 2017

Fondsenspreekuur groot succes

Zo'n 70 mensen kwamen af op het spreekuur van 4 fondsen voor burgerinitiatieven in Zoetermeer. Het spreekuur werd dinsdagavond 7-11 gehouden in de lunchroom van stichting Iedereen Een Maaltijd in winkelcentrum het Woonhart in Zoetermeer.

fondsenlogos

Van te voren kon je aangeven met welk fonds je wilde praten over de mogelijkheden voor steun bij je plannen voor de stad. In totaal werden er zo'n kleine 50 10-minutengesprekjes gehouden gedurende de avond met vertegenwoordigers van de .....


dinsdag 24 oktober 2017

Fondsen spreekuur 7 november

Spreekuur & fondsencafé 7 november 2017

Sinds een klein jaar is Zoetermeer twee maatschappelijke fondsen rijker: Cultuurfonds Zoetermeer voor kunst- en culturele projecten in de stad en het Zoetermeerfonds voor burgerinitiatieven. Wij merken dat deze twee fondsen wel eens door elkaar worden gehaald en dat het bovendien niet altijd helemaal duidelijk is welke andere fondsen er nog zijn en of er voor projecten ook bij de verschillende fondsen een gezamenlijke aanvraag ingediend kan worden. Bovendien willen wij graag met jullie kennismaken .....

Wat is het Zoetermeer­fonds?

Nieuw in onze stad

Het Zoetermeer­fonds is een lokaal fonds dat in 2016 is opgericht door een aantal betrokken inwoners van Zoetermeer. Het Zoetermeer­fonds is een stichting en heeft tot doel om burgerinitiatieven in de gemeente Zoetermeer te ondersteunen met geld en, waar mogelijk, ook met raad en daad.

Inwoners van Zoetermeer die een maatschappelijk initiatief willen starten, kunnen een beroep doen op het Zoetermeer­fonds en een bijdrage van het fonds aanvragen. De mogelijkheden en voorwaarden hiervoor worden elders op deze website uitgelegd.

Laat weten wie je bent. Wij hebben nieuws voor jou.

Met jouw emailadres kunnen we je op de hoogte houden van alles wat met Het Zoetermeer­fonds te maken heeft.

Wat wil Het Zoetermeer­fonds bereiken?

Het Zoetermeer­fonds ondersteunt initiatieven van inwoners van Zoetermeer die zelf of samen met andere inwoners willen bijdragen aan een betere lokale samenleving. Het fonds doet dit door onder voorwaarden gelden ter beschikking te stellen aan initiatieven die hiervoor een aanvraag indienen. Het Zoetermeer­fonds is een particulier initiatief.

Een mooier Zoetermeer

Zoetermeer nog mooier maken dan het nu is. Meer kunst in de openbare ruimte? Of minder afval op straat? Werk je idee uit, maak een plan en voer het uit.

Een socialer Zoetermeer

Beter zorgen voor elkaar. Voor je buren, voor de jongeren of voor de huisdieren. Een goed plan verdient het om uitgevoerd te worden. Schrijf het op en voer het uit!

Een duurzamer Zoetermeer

Wereldwijd het milieu verbeteren voor de generaties die na ons komen? Het begint in het hier en nu, in Zoetermeer. Bedenk hoe jij wilt bijdragen en voer je plannen uit!

Een veiliger Zoetermeer

Uitgaan zonder zorgen, in het donker veilig over straat kunnen, inbraakpreventie etc. Het kan altijd beter, ook in Zoetermeer. Heb je een idee en wil je het uitvoeren? Doen!

Een groener Zoetermeer

Het groen in de buurt laten groeien en bloeien, de parken beter onderhouden, de bomen in de wijken beheren, zoveel mensen zoveel ideeën. Maar als je ze werkelijkheid wilt laten worden moet je in actie komen. Aan de slag!

Een bruisender Zoetermeer

Een wijkfestival organiseren, een buurtconcert geven, dansen in de straten of gezellig eten met de buurt. Het kan maar je moet het wel aanpakken. Het gaat niet vanzelf. Maar een plan en een begroting en voer het uit

Het Zoetermeer­fonds is een initiatief van ...

Informatie voor initiatief­nemers

Je bent Zoetermeerder. En je hebt een idee. Sterker nog, je hebt een plan. En medestanders. Veel kun je zelf maar voor een paar zaken heb je wat geld nodig. Vertel het ons! Als wij het ook zien zitten en je voldoet aan de voorwaarden dan kunnen wij wellicht een financiële bijdrage leveren.

Wat is een lokaal fonds en voor wie is het bedoeld?

Hoe dien je een aanvraag in?

Welke voorwaarden worden gesteld?

De spelregels

Bijdrage aangevraagd! Wat nu?

Wie kunnen nog meer helpen?

Informatie voor donateurs

Zoetermeer is vanouds een stad van pionieren en vernieuwen. Het Zoetermeer­fonds wil ondernemende burgers op weg helpen met hun maatschappelijke initiatieven. Daarvoor is vaak geld nodig, meestal geen enorme bedragen maar wat steun om zaken goed te kunnen regelen. Het Zoetermeer­fonds kan daarin bijdragen. En jij kunt bijdragen door het fonds te steunen. Jouw donatie wordt zeer gewaardeerd door de inwoners van Zoetermeer. De stad wordt er mooier van, de samenleving rijker.

Wie zitten er achter het fonds?

Wat gebeurt er met mijn geld?

Hoe kan ik een donatie doen?

  • Contactgegevens

  • Stichting Zoetermeerfonds
  • Postadres: Giekwerf 19, 2725 DV Zoetermeer
  • Emailadres: info@zoetermeerfonds.nl
  • Telefoonnummer: 06-24843535
  • Overige informatie

  • KvK: 66635055
  • RSIN: 8566.39.989
  • Rekeningnummer: NL 98 RABO 0311 7524 11